Leczenie chorób serca i naczyń osób dorosłych: choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, zaburzeń rytmu serca, kwalifikacja do zabiegów ablacji, wszczepienia stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca.

  • Porady specjalistyczne z zakresu chorób układu krążenia
  • EKG spoczynkowe
  • Badania echokardiograficzne
  • Kwalifikacja kardiologiczna do zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej

Dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

tel. 601 910 480
e-mail: alicjakugacka@gmail.com
Godz. przyjęć:
wtorek, środa 16.00-18.00
Po rejestracji telefonicznej 601 910 480

Lek. med Magdalena Wróblewska

tel. 501 342 660
e-mail: gabinet@kardiolog.gdynia.pl
Godz. przyjęć:
środa 16.00 – 18.00
Po rejestracji telefonicznej 501 342 660

Back to top