Dr hab. nauk med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Dr hab. nauk med. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Stopnie i tytuły naukowe:
1991    dyplom lekarza     Akademia Medyczna w Gdańsku
1992    dyplom “Doctor in de genees-, heel- en verloskunde”, UIA Belgia
1997    doktor nauk medycznych Akademia Medyczna w Gdańsku
2013    doktor habilitowany nauk medycznych Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Kwalifikacje zawodowe:
1996    specjalizacja I° z zakresu chorób wewnętrznych
2000    specjalizacja II° z zakresu chorób wewnętrznych
2005    specjalizacja z zakresu kardiologii
2011    akredytacja z zakresu echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK
2015    Ekspert Echokardiografii PTK

Doświadczenie zawodowe:
od 1992    II Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2015-2017 Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (http://gdansk.ptkardio.pl)

Lek med. Magdalena Wróblewska

Lek med. Magdalena Wróblewska

Stopnie i tytuły naukowe:
1984    dyplom lekarza     Akademia Medyczna w Gdańsku

Kwalifikacje zawodowe:
1989    specjalizacja I° z zakresu chorób wewnętrznych
1996    specjalizacja II° z zakresu chorób wewnętrznych
2002    specjalizacja z zakresu kardiologii
2011    akredytacja z zakresu echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK

Doświadczenie zawodowe:
Od 1984-2000 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym Szpital Morski im PCK w Gdyni
Od 2000 – 2015 Oddział Kardiologii Szpital Morski im PCK w Gdyni
Od 2015 Kierownik Pracowni Echokardiografii, konsultant kardiologii Szpital im.PCK w Gdyni , konsultacje z zakresu kardioonkologii

Back to top